Screen Shot 2016-11-09 at 5.13.00 pm

AEON Style

AEON Style AEON Style 於黃埔開設分店,為區內的市民提供優質且價錢相宜的家居用品丶個人護理

查看更多
GB_Nov2016_1

堅.貼地

【堅.貼地】 齋請明星拍廣告就係市場推廣? 我哋 講:冇橋,冇heart,市場都未必會受落! 敢都得嘅創意團隊

查看更多
gb4

品牌建立

  【品牌建立】 敢都得相信要令到市場推廣發揮到最大效用,就必須為產品或者服務訊息注入品牌獨有嘅風格

查看更多